• MK
  • Trajanje kola

Breadcrumb

U obzir se uzima prosjek deset najboljih vremena pojedinog kola.

Trajanje kola

#VrijemeDatumSezonaKoloStaza
1110:6010.02.2010. 18:30MK III8. koloMarkuševec - Deščevec - Gorsko zrcalo - Danjka - Hunjka
2101:1229.01.2020. 18:30MK XIII6. koloMarkuševec - Stara svinja (529m) - Stol (866m) - Vrhovec (569m) - Markuševec
3100:0616.01.2019. 18:30MK XII4. koloMarkuševac - Deščevec (454m) - Ravno (550m) - Stol (866m) - Markuševac
493:1406.01.2021. 17:00MK XIV2. kolokamenolom Markuševec - Gornji Mrzljak - Adolfovac - Snopljak - kamenolom Markuševec
592:3808.02.2012. 18:30MK V8. koloBrana Lagvić - Plava pećina - Gornji Mrzljak - Snježna kraljica
688:1113.01.2021. 18:30MK XIV3. koloPilana - Stara pila, ušće potoka - Bažulovka, rampa - Pilana
786:1223.01.2019. 18:30MK XII5. koloZelena magistrala - Koprivnjak (478m) - Pšeničnak (573m) - Grafičar
885:4702.01.2013. 18:30MK VI2. koloTunel - Tusti Breg - Cer - Plava Pećina - Gračani (birtija)
984:5510.02.2021. 18:30MK XIV8. koloLagvić - Osova/Okruglica,vrh - Cer (862m) - Lagvić
1081:2317.01.2018. 18:30MK XI4. koloTunel - Gračec (356m) - Mačkova pećina - Bačunski breg (485m) - Okretište 15
1180:5502.01.2019. 18:30MK XII2. koloSnježna kraljica - Stara svinja (529m) - Cer 2 (617m) - Snježna kraljica
1280:2204.02.2015. 18:45MK VIII7. koloČinovnička livada - Plava pećina - Rudnik Zrinski - Snježna kraljica
1380:0401.02.2017. 18:30MK X7. koloGrafičar - Plava pećina - Pašerov prevjes - Grafičar
1477:3620.01.2021. 18:30MK XIV4. koloPonikve - Pšeničak (572m) - Nogošni breg (575m) - Ponikve
1577:2620.01.2010. 18:30MK III4. koloGračani (početak Leustekove staze) - Tusti vrh - Tusti breg - Snježna kraljica