• MK
  • Trajanje kola

Breadcrumb

U obzir se uzima prosjek deset najboljih vremena pojedinog kola.

Trajanje kola

#VrijemeDatumSezonaKoloStaza
1110:6010.02.2010. 18:30MK III8. koloMarkuševec - Deščevec - Gorsko zrcalo - Danjka - Hunjka
2101:1229.01.2020. 18:30MK XIII6. koloMarkuševec - Stara svinja (529m) - Stol (866m) - Vrhovec (569m) - Markuševec
3100:0616.01.2019. 18:30MK XII4. koloMarkuševac - Deščevec (454m) - Ravno (550m) - Stol (866m) - Markuševac
492:3808.02.2012. 18:30MK V8. koloBrana Lagvić - Plava pećina - Gornji Mrzljak - Snježna kraljica
586:1223.01.2019. 18:30MK XII5. koloZelena magistrala - Koprivnjak (478m) - Pšeničnak (573m) - Grafičar
685:4702.01.2013. 18:30MK VI2. koloTunel - Tusti Breg - Cer - Plava Pećina - Gračani (birtija)
781:2317.01.2018. 18:30MK XI4. koloTunel - Gračec (356m) - Mačkova pećina - Bačunski breg (485m) - Okretište 15
880:5502.01.2019. 18:30MK XII2. koloSnježna kraljica - Stara svinja (529m) - Cer 2 (617m) - Snježna kraljica
980:2204.02.2015. 18:45MK VIII7. koloČinovnička livada - Plava pećina - Rudnik Zrinski - Snježna kraljica
1080:0401.02.2017. 18:30MK X7. koloGrafičar - Plava pećina - Pašerov prevjes - Grafičar
1177:2620.01.2010. 18:30MK III4. koloGračani (početak Leustekove staze) - Tusti vrh - Tusti breg - Snježna kraljica
1277:2003.02.2016. 18:30MK IX7. koloTunel - Bačunski breg (485m) - Kamenjak (519m) - 7. stup - Gračani (birtija)
1376:5525.01.2017. 18:30MK X5. koloPilana - Bačunski breg (485m) - Rusinski breg (569m) - Runolist
1476:4111.01.2017. 18:30MK X3. koloČinovnička livada - Mačkova pećina - Stara Pila (križanje potoka) - Snježna Kraljica
1575:5123.01.2013. 18:30MK VI5. koloParking Bliznec - Bačunski breg - Rusinski breg (626m) - Snježna kraljica