• Že100ko

Breadcrumb

Što je Že100ko?

"Že100ko je dug, ambijentalan, spor i dosadan trail/trek. Oko 100 km (4000 m uspona) po Žumberku i Samoborskom gorju, a održava se najviše jednom godišnje (neki put se održava i bez učesnika)." ~ Mukki

Ukupno

Graf3

Sezone

Sezona
Že100ko 1130.09.2023. 00:01312,502187,50243100,001780,952083,33323,081076,9213
Že100ko 1024.09.2022. 00:00212,501487,50162100,001285,711487,50222,22777,789
Že100ko 910.04.2021. 00:0114,552195,45221100,001780,951881,8200,007100,007
Že100ko 806.06.2020. 00:01927,272472,73339100,002395,833296,97936,001664,0025
Že100ko 728.09.2019. 00:01218,18981,821100,00777,78763,64233,33466,676
Že100ko 601.06.2018. 23:5900,008100,00800,00562,50562,5000,004100,004
Že100ko 507.10.2017. 00:0100,0000,00000,0000,0000,0000,0000,000
Že100ko 412.09.2015. 00:0100,007100,00700,00457,14457,1400,003100,003
Že100ko 315.11.2014. 00:0100,009100,00900,00777,78777,7800,004100,004
Že100ko 228.09.2013. 02:0000,004100,00400,004100,004100,0000,002100,002
Že100ko 131.03.2012. 04:0000,0012100,001200,00650,00650,0000,0012100,0012

Zmagovalke in zmagovalci

Staze

SezonaStaza
Že100ko 1130.09.2023. 00:01Vugrinščak / Hamor / Slani Dol / Jarušje / Šimraki / Mrzlo Polje / crkva Glušinja / Gornja Vas / Grič / Ječmište / Pliješ / Sveta Gera / Sošice / Sopote / Ječmište / Grič / Kalje / Draganov mlin / slap Brisalo & moćni kanjon / Pećno / Zečak / Dragonoš / ex Šoićeva / vrh Oštrc / Palačnik / Vugrinščak
Že100ko 1024.09.2022. 00:00Vugrinščak / Hamor / Slani Dol / Jarušje / Šimraki / Mrzlo Polje / crkva Glušinja / Gornja Vas / Grič / Ječmište / Pliješ / Sveta Gera / Sošice / Sopote / Ječmište / Grič / Kalje / Draganov mlin / slap Brisalo & moćni kanjon / Pećno / Zečak / Dragonoš / ex Šoićeva / vrh Oštrc / Palačnik / Vugrinščak
Že100ko 910.04.2021. 00:01Vugrinščak / Hamor / Slani Dol / Jarušje / Šimraki / Mrzlo Polje / crkva Glušinja / Gornja Vas / Grič / Ječmište / Pliješ / Sveta Gera / Sošice / Sopote / Ječmište / Grič / Kalje / Draganov mlin / slap Brisalo & moćni kanjon / Pećno / Zečak / Dragonoš / ex Šoićeva / vrh Oštrc / Palačnik / Vugrinščak
Že100ko 806.06.2020. 00:01Vugrinščak / Hamor / Slani Dol / Jarušje / Šimraki / Mrzlo Polje / crkva Glušinja / Gornja Vas / Grič / Ječmište / Pliješ / Sveta Gera / Sošice / Sopote / Ječmište / Grič / Kalje / Draganov mlin / slap Brisalo & moćni kanjon / Pećno / Zečak / Dragonoš / ex Šoićeva / vrh Oštrc / Palačnik / Vugrinščak
Že100ko 728.09.2019. 00:01Vugrinščak / Hamor / Slani Dol / Jarušje / Šimraki / Mrzlo Polje / crkva Glušinja / Gornja Vas / Grič / Ječmište / Pliješ / Sveta Gera / Sošice / Sopote / Ječmište / Grič / Kalje / Draganov mlin / slap Brisalo & moćni kanjon / Pećno / Zečak / Dragonoš / ex Šoićeva / vrh Oštrc / Palačnik / Vugrinščak
Že100ko 601.06.2018. 23:59Vugrinščak / Slani Dol / Jarušje / Šimraki / psihodelična šuma do Kordića / Gornja Vas / Grič / Ječmište / Pliješ / Sveta Gera stup / Boići / Sošice kafić kod Radića (malo dalje od e-punionice) / Sopote / Ječmište repete / Kalje / Draganov mlin / makadam / Pećno centar (špica) / Zečak / Dragonoš kod parkinga mobilnog dućana / (ex) Šoićeva / vrh Oštrc / Palačnik / Vugrinščak
Že100ko 507.10.2017. 00:01Vugrinščak / Hamor / Slani dol / Dragonoš / Jarušje / Šimraki raskršće / Mrzlo Polje Žumberačko / Gornja Vas / Ječmište (mrak) / Pliješ / Sveta Gera / Boići / Sošice / slap Sopot / Ječmište (dan) / Kalje / Draganov mlin / makadam / Pećno / Zečak / Dragonoš / Šoićeva kuća / vrh Oštrc / Veliki dol / Palačnik / Vugrinščak
Že100ko 412.09.2015. 00:01Vugrinščak / Hamor / Slani dol / Dragonoš / Jarušje / Šimraki raskršće / Gornja Vas / Ječmište / Pliješ / Sveta Gera / Boići / Sošice / slap Sopot / Ječmište / Kalje / Draganov mlin / Čučići / Pećno / Zečak / Dragonoš / Šoićeva kuća / Oštrc / Veliki dol / Palačnik / Vugrinščak
Že100ko 315.11.2014. 00:01Vugrinščak / Hamor / Slani dol / Dragonoš / Jarušje / Šimraki / Gornja Vas / Ječmište / Pliješ / Sveta Gera / Sekulići / staza 62 / Sošice / Ječmište / Gornja Vas / Kordići / Golubići / Zečak / Dragonoš / Šoićeva kuća / dom Oštrc / Palačnik / Vugrinščak
Že100ko 228.09.2013. 02:00Vugrinščak / Slani dol (via staza br.2) / Dragonoš / Šimraki (via Jarušje) / Gornja Vas / Ječmište / Vodice / Pliješ / Sveta Gera / Sošice (via Boići) / Kalje (via cesta - Tomaševci i Petričko selo) / Pećno (via Brisalo) / Zečak / Jankov mlin / Grabarak / dom Japetić / dom Oštrc (via Velika Vrata) / Palačnik (via Veliki dol) / Vugrinščak
Že100ko 131.03.2012. 04:00Vugrinščak / Palačnik / Šoićeva kuća / Jarušje / Šimraki / Gornja Vas / Ječmište / Vodice / Pliješ / Sveta Gera / Sošice / Kekić Draga / Tomaševci / Grgetići / Kalje / Brisalo - kroz kanjon / Zečak - pa preko Dragonoša do Japetića / Japetić / Poljanice / Plješivica / Okić / Vugrinščak